SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068/004 | 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.

Intézmény logo

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokOUTLOOKKRÉTA

Bemutatkozás

Iskolánkról

A Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikuma több mint 50 éve a város, és annak vonzáskörzetének egyik meghatározó szakképzést folytató intézménye. Az elmúlt évtizedek során a képzési szerkezetek és keretek többször változtak, ellentétben az intézmény hosszú távú céljaival. A különböző szervezeti keretek ellenére az iskola kiemelt célja mindig is a szakmájuk iránt elkötelezett fiatalok oktatása és képzése volt. Ennek köszönhetően végzett diákjaink sikeresen kapcsolódnak be a szakirányú felsőoktatási képzésekbe, illetve találják meg helyüket a munka világában. Iskolánkba közel 500 érettségire, szakmai vizsgára és továbbtanulásra készülő tanuló jár. Az oktatás a gazdálkodás és menedzsment, valamint az informatika és távközlés ágazatokon zajlik. Évfolyamonként három osztályunk van, átlagosan 30-32 fővel.

Mind a gazdálkodás és menedzsment, mind az informatika és távközlés ágazaton a közismereti és szakmai tantárgyak oktatása számítógéppel és projektorral rendelkező tantermekben történik. Az informatika tantermek eszközparkját folyamatosan újítjuk. Az informatikai képzést segíti még a Cisco Hálózati Akadémia.

Gazdálkodás és menedzsment ágazaton választható szakma a pénzügyiszámviteli ügyintéző és a vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az informatika és távközlés ágazaton az informatikai rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus és a szoftverfejlesztő és tesztelő a választható szakirány.

Az intézményben a szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek oktatására. Tanulóink nagy százaléka szerez sikeres középfokú nyelvvizsgát még az érettségi vizsgák előtt, valamint jól teljesítenek az emelt szintű érettségi vizsgákon is. Az idegen nyelvi tudás megszerzéséhez járul hozzá az is, hogy intézményünk egyben LanguageCert Nyelvvizsgaközpont is.

Az oktatói testületünk létszáma 40 fő körül mozog, akik hat munkaközösségben segítik egymás munkáját: idegen nyelvi, informatikai, közgazdasági, osztályfőnöki, társadalomtudományi, természettudományi.

Az iskolai nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése illetve megerősítése, amelyek egyrészt a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, másrészt a tanulói és intézményi közösségben történő tevékenységet követően a családra, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak. Kiemelt céljaink között található: Logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó készséggel, a társadalomban elvárt magas szintű informatikai tudással rendelkező tanulók képzése. A digitális írástudás széles körű elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása.

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum


Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.


2024Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum