SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum

OM kód: 203068/004 | 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.

Intézmény logo

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

HírekKözérdekű adatokOUTLOOKKRÉTA

Közzétételi lista

Közzétételi lista

Közzétételi lista frissítve 2023. október 01.

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató 2024-2025. tanévre 9. évfolyam

Beiskolázási tájákoztató

2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Beiratkozás 9. évfolyamra: 2024. június 26. A pontos időpontot a tanuló/szülő a felvételről szóló értesítéssel együtt fogja megkapni. Indítani tervezett osztályok: - 9. a - gazdálkodás és menedzsment (angol+német) - 9. b - gazdálkodás és menedzsment okleveles technikus és informatika és távközlés (kezdő angol) - 9. c - informatika és távközlés (haladó angol)

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

3. § [A szakképzés ingyenessége] (1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele. (2) A szakképző intézmény a Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. A szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

4. A szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések

Még nem volt ilyen vizsgálat, ellenőrzés.

5. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Az épület nyitvatartása munkanapokon: 6.00 - 21.00 Titkárság, ügyintézés: H-CS 7.30 - 16. 00; P 7.30 - 14.30

Tanév rendje

6. Dokumentumok


Csatolt fájlok

Szakmai program

Letöltés

Házirend

Letöltés

7. A betöltött munkakörök alapján az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Az intézmény oktatói

Oktatók

8. Az osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Osztályok 2023/2024. tanév

Osztályok

9. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétlések, kimaradások a 2022/2023. tanévben

Kimaradt tanulók, bukások 2022_23

10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

Tanulmányok alatti vizsgák rendje

11. Érettségi vizsga átlageredményei

A 2022/2023. tanév tavaszi érettségi időszakának eredményei

Érettségi eredmények 2023.

12. Egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

A Házirend tartalmazza

Házirend

Partnereink

SZC logo

Ceglédi Szakképzési Centrum


Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32.


2024Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum